Ready2Trip.com รับจองโรงแรม,จองที่พัก ออนไลน์ มากกว่า 2 ,500 แห่งทั่วไทย สามารถเช็คห้องพัก และสอบถามข้อมูลก่อนทำการจองจริง

รวมเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 

รวมเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน - ศูนย์รับบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 , 123
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม 1195
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691 , 0-2255-1133-6
สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1340
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199
แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650
แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 1669
ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" 0-2354-8222
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 0-2226-4444
สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง 1784
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554
หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล 4010 และ 4121
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
สถานีวิทยุ จส.100 1137
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2455-0088
ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999
ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-22821815
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง 1555
แจ้งรถหาย 1192
สอบถามหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า 1130
อุบัติเหตุบนทางด่วน 1543

แจ้งอายัดบัตรหาย - บริการแจ้งอายัดบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิต

ธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม (ATM) บัตรเครดิต (Cradit Card)
ธนาคารกรุงเทพ 1333 , 0-2645-5555 0-2638-4455
ธนาคารกรุงไทย 1551, 0-2665-5443 0-2665-5000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572 , 0-2296-2001-5 0-2646-3000
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 0-2888-8888
ธนาคารทหารไทย 1558 1558
ธนาคารธนชาต 1589 1589
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777 0-2777-7777
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 0-2888-8888
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 1580 , 0-2661-2600 1580 , 0-2661-2600
ธนคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000
ธนาคารเอเชีย 1585 , 0-2285-1555 1585 , 0-2285-1555
ธนาคาร ไทยธนาคาร 0-2626-7777 0-2626-7777
ธนาคารนครหลวงไทย 0-2208-5000 0-2221-3565, 0-2225-4925
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0-2729-8807-11


Ready2Trip.com รับจองโรงแรม,จองที่พัก ออนไลน์ มากกว่า 2 ,500 แห่งทั่วไทย สามารถเช็คห้องพัก และสอบถามข้อมูลก่อนทำการจองจริง

Chaiyapat Chaiaroon - www.Ready2Trip.com 2010 - All rights reserved.