Ready2Trip.com รับจองโรงแรม,จองที่พัก ออนไลน์ มากกว่า 2 ,500 แห่งทั่วไทย สามารถเช็คห้องพัก และสอบถามข้อมูลก่อนทำการจองจริง

คู่มือการเตรียมพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยว
 

เมื่อเดินทางท่องเที่ยวท่านจะได้รับความคุ้มครองหากใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่
จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
( ททท.)อย่างถูกต้อง

เมื่อเดินทางไปเที่ยวท่านควรจะ
• เลือกใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามประเภท
  ที่ได้รัยอนุญาต(ตรวจดูเลขที่ใบอนุญาต   วัน-เดือน-ปี)   ที่ออกใบอนุญาต/ใบหมดอายุและ
  เลขทะเบียนลงนามถูกต้อง
• ตรวจสอบประวัติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกครั้ง   จากสำนักงานทะเบียนฯ ททท.
• พิจารณารายการนำเที่ยว   ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการท่องเที่ยวในครั้งนั้น   และเมื่อ
  ตกลงใจซื้อรายการนำเที่ยวจากบริษัทดังกล่าวให้เก็บเอกสารรายการนำเที่ยว ใบเสร็จรับเงิน
  ตลอดจนเอกสารต่างๆ   ไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลัง
• หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว   กฎหมายระบุให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
  ก่อนเสมอ   หรือกรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะจัดรายการทดแทนให้ก็ต้องจัดให้เท่าเทียม
  หรือใกล้เคียงกับรายการที่ได้ตกลงกันไว้
• ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนด้วย

ข้อปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ
การเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำในฤดูที่เหมาะสมควรเป็นฤดูหนาวและฤดูร้อนเพราะในฤดูฝนการ
เดินทางไม่สะดวก   มีคลื่นลมเป็นอันตรายในการล่องเรือ

ข้อควรปฏิบัต
1. ตรวจสอบสภาพอากาศ   คลื่นลมล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง   บนเส้นทางควรตรวจ
   สอบเวลาน้ำขึ้น-ลง ล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินเรือ
2. เลือกขนาด/ประเภทของเรือให้เหมาะสมกับจำนวนที่เดินทาง   ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินขนาดเรือ
3. สวมเสื้อผ้าที่กระชับ   รัดกุม   น้ำหนักเบา แห้งง่าย   สวมรองเท้าแตะที่ถอดง่าย เตรียมหมวก
   กันแดดและเสื้อแจ็กเก็ตผ้ากันลม
4. เตรียมถุงพลาสติก   ใส่กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ต่างๆ ป้องกันการเปียกน้ำ
5. สวมเสื้อชูชีพ หรือเตรียมห่วงยางป้องกันอันตรายเมื่อพลัดตกลงน้ำหรือเรือล่ม
6. หากนำอาหารไปรับประทานในเรือ   เลือกอาหารที่สะดวกในการพกพา   และนำขยะมาทิ้งที่ฝั่ง
7. ถ้าพลัดตกจากเรือให้รีบว่ายน้ำเข้าหาเรือหรือว่ายเข้าฝั่ง
8. ไม่ควรล่องเรือขณะที่ฝนตกหรือมีพายุ
9. ไม่หยอกล้อเล่นกัน   หรือเดินไปมาขณะล่องเรืออาจทำให้เรือล่มได้
10. ไม่ล่องเรือในเวลากลางคืน   เพราะมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน   อาจเกิดอันตรายได้

เตรียมตัวเที่ยวน้ำตก
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตกที่จะเดินทางไปเที่ยวในทุกๆด้าน   เช่น   รายละเอียดเกี่ยวกับการ
   เดินทาง สภาพเส้นทางและการเข้าถึงตัวน้ำตก   การขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในกรณีอุทยาน
   แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล่วงหน้าทุกครั้งก่อนออกเดินทาง   เพื่อที่จะจัดวางแผน
   การเดินทางและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนการเดินทาง
2. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปรวมถึงที่พักและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อ
   จะได้กำหนดการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. ติดต่อสอบถามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราจะเดินทางไป   ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนล่าสุด
   สภาพอากาศ หรือความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
   ปัญหาที่ยุ่งยากตามมา
4. เตรียมยานพาหนะให้พร้อมหากเป็นรถที่ขับไปเองต้องตรวจสอบสภาพเส้นทางในช่วงนั้น
   เตรียมความพร้อมของพาหนะให้สมบูรณ์หากเป็นรถที่เช่าเหมาไปต้องบอกข้อมูลกับคนขับ
   ให้ทราบเพื่อการเตรียมตัว
5. รองเท้าที่เตรียมไปควรเหมาะกับสภาพของน้ำตก หากเป็นน้ำตกที่รถเข้าถึง ไม่ต้องเดินมาก  
   อาจเป็นรองเท้าแตะแบบรัดส้นธรรมดาก็ได้   แต่หากต้องเดินมากในเส้นทางที่ค่อนข้างสมบุก
   สมบันควรใช้ผ้าใบที่สวมสบายๆพร้อมลุยและเปียกน้ำ
6. เตรียมอุปกรณ์แค้มป์   ตั้งแต่เสื้อผ้าเดินป่า   ชุดนอน อุปกรณ์แค้มป์และเสบียงอาหารให้พร้อม
7. บำรุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอทำให้การเดินป่าท่องธรรมชาติมีความสุขมากยิ่งขึ้น
 
ข้อควรปฏิบัติ
1. เนื่องจากช่วงของการเดินทางเที่ยวน้ำตกมักอยู่ในช่วงฤดูฝนก่อนออกเดินทางจึงควรหาข้อมูล
   เรื่องน้ำป่าและระดับน้ำของสถานทีที่เราจะไป   ขณะเที่ยวชมน้ำตกควรสังเกตว่าธารน้ำมีน้ำเต็ม
   เปี่ยมและไหลแรงขึ้นการเดินข้ามหรือเล่นน้ำควรเพิ่มความระมัดระวัง เพราะน้ำป่าอาจไหล
   หลากมาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัว
2. การเดินป่าเลาะริมลำห้วยหากจำเป็นต้องตัดข้ามไปมาบ่อยครั้งควรยอมเปียกลงลุยน้ำแทนการ
   กระโดดข้ามบนก้อนหินเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุจนทำให้บาดเจ็บ
3. ไม่ประมาทหรือหยอกล้อกันบริเวณที่อันตราย เช่น ตามริมผา   น้ำตก   บนโขดหินกลางลำห้วย  
   ในช่วงที่น้ำลึกไหลเชี่ยว
4. น้ำตกบางแห่งมีคำเตือนให้ห้ามเล่นน้ำในบางบริเวณ เช่น   ตามแอ่งน้ำวน   น้ำลึก   หรือที่ลาดชัน
   ก่อนถึงผาน้ำตก ควรปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได้
5. ควรระมัดระวังอย่าให้การเที่ยวน้ำตกของท่านเป็นการรบกวน หรือทำลายธรรมชาติ
6. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในการเที่ยวน้ำตก
7. ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นที่เดินทางเข้าไปสัมผัสธรรมชาติร่วมกัน ด้วยการไม่ส่งเสียงรบกวนหรือกระทำ
   การอันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและธรรมชาติอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
8. ไม่ทิ้งขยะในทุกพื้นที่ และช่วยกันรักษาความสะอาด


Ready2Trip.com รับจองโรงแรม,จองที่พัก ออนไลน์ มากกว่า 2 ,500 แห่งทั่วไทย สามารถเช็คห้องพัก และสอบถามข้อมูลก่อนทำการจองจริง

Chaiyapat Chaiaroon - www.Ready2Trip.com 2010 - All rights reserved.